Category Archives: จิตอาสาเฉพาะกิจ

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 18-31 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส […]

แผนผังที่นั่งการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ 16 ตุลาคม 2560

  แผนผังการจัดที่นั่ง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการ […]

คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานขนส่ง (บัตรสีเขียว)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]