สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 26 ธันวาคม 2560

ในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพ […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส […]

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันสุดท้าย (26 พ.ย.60)

  ที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุ […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 25 พฤศจิกายน 2560

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปฎิธาน "ธรรมราชินี"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวั […]

แผนผังที่นั่งการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ 16 ตุลาคม 2560

  แผนผังการจัดที่นั่ง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการ […]

คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภ […]