บัตรอวยพรมี 4 แบบโดยทรงวาดภาพ และทรงเขียนคำอำนวยพร และหลักปรัชญาในการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ทั้งในด้านความพอเพียง โดยการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายซึ่งจะทำให้ครอบครัวมีความสุขและเกิดความมั่นคง ตลอดจนนำธรรมะ มาใช้เพื่อให้ทุกคนมีสมาธิ สติปัญญา ในการใช้ชีวิตและสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัย โดยภาพวาดฝีพระหัตถ์ทุกภาพ จะมีภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส ตุ๊กตาหิมะ กล่องของขวัญ คนที่กำลังมีความสุข และสุนัข รายได้จากการจัดจำหน่ายนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้