Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส […]

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันสุดท้าย (26 พ.ย.60)

  ที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุ […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 25 พฤศจิกายน 2560

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปฎิธาน "ธรรมราชินี"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวั […]