แผนผังที่นั่งการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ 16 ตุลาคม 2560

 

แผนผังการจัดที่นั่ง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์
* ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เริ่มประชุมเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

ทั้งนี้หากมีจิตอาสาเฉพาะกิจ งานดอกไม้จันทน์มาประชุมเกินกว่าที่นั่งที่กำหนด ทางคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มรอบประชุมให้มากขึ้น เป็น 3 รอบเวลา คือ 08.00-10.00 น. , 10.30-12.30 น. และ 13.30-จนกว่่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเข้านั่งประจำจุดตามประเภทงานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา (กรณีที่ท่านมาถึงแล้ว ที่นั่งเต็มขอท่านให้รอประชุมในรอบถัดไป)

ทางคณะกรรมการดำเนินการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

(มีของว่าง และน้ำดื่มบริการเท่านั้น)