หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันสุดท้าย (26 พ.ย.60)

 

ที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ตั้งแต่วัดรังสิต ถึงประตูระบายน้ำ คลองรังสิต รวมระยะทาง 1,000 เมตร โดยการเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และวัชพืชต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ รวมทั้ง พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ฝั่งคลองด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ นอกจากนี้ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดรังสิต ทาสีขอบถนน และซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ ด้วย

cr : http://news.ch7.com/detail/258749