สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ขอเชิญประชาชนร่วมงานโดยแต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ และแป้ง และในวันที่ ๖ เมษายน ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า

 

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย