พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๔๒ น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

จากนั้น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำ นิทรรศการรัชกาลที่ ๑ – ๔ ร้านค้าจิตอาสา ๙๐๔ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภากาชาดไทย