จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานขนส่ง (บัตรสีเขียว)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานขนส่ง (บัตรสีเขียว)

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่ง ประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

รายละเอียดงาน

  1. งานรับ-ส่ง ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
  2. งานขนส่งสนับสนุนงานดอกไม้จันทน์
  3. งานขนส่งสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
  4. งานขนส่งสนับสนุนงานโยธา
  5. งานขนส่งสนับสนุนงานบริการประชาชน
  6. งานขนส่งสนับสนุนงานแพทย์
  7. งานขนส่งสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย
  8. งานขนส่งสนับสนุนงานจราจร
  9. งานขนส่งสนับสนุนฝ่ายพิเศษ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานขนส่ง