Category Archives: JitRsa

เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป 12-31 กรกฎาคม 2561

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป โดยมีรายละเอียดของการเปิดรับสมัครจิตอาสา ดังนี้.- วันเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.-16.00 น. สถานที่รับสมัคร ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัคร ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนทุกกลุ่มอายุ หลักฐานประกอบการรับสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน  เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาด้วย หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 1510 และ 1511 หมายเลขโทรศัพท์ 02 […]

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างตั้งใจกระทำการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ หรือแม้มิได้เป็นจิตอาสา แต่ก็เต็มใจช่วยเหลืองานพระราชพิธีทุกด้าน รวมทั้งผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี ในตลอดเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และที่พระเมรุมาศจำลอง กับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดที่ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ส่งใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการสนองพระมหากรุณา ธิคุณครั้งนี้ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องยืนยันอย่างสำคัญว่า แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว แต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย ที่จดจำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย พระปรมาภิไธย 25 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ประกอบโดยที่ด้านบนทางมุมซ้ายเป็นพระปรมาภิไธย วปร. ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโบกพระหัตถ์ และทรงถือแผนที่ กับคล้องกล้องถ่ายภาพที่พระศอ และมีข้อความ ธ สถิตในดวงใจ […]

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันสุดท้าย (26 พ.ย.60)

ที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ตั้งแต่วัดรังสิต ถึงประตูระบายน้ำ คลองรังสิต รวมระยะทาง 1,000 เมตร โดยการเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และวัชพืชต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ รวมทั้ง พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ฝั่งคลองด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ นอกจากนี้ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดรังสิต ทาสีขอบถนน และซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ ด้วย cr : http://news.ch7.com/detail/258749

แผนผังที่นั่งการประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ 16 ตุลาคม 2560

  แผนผังการจัดที่นั่ง การประชุมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ * ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เริ่มประชุมเวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ทั้งนี้หากมีจิตอาสาเฉพาะกิจ งานดอกไม้จันทน์มาประชุมเกินกว่าที่นั่งที่กำหนด ทางคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มรอบประชุมให้มากขึ้น เป็น 3 รอบเวลา คือ 08.00-10.00 น. , 10.30-12.30 น. และ 13.30-จนกว่่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเข้านั่งประจำจุดตามประเภทงานที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา (กรณีที่ท่านมาถึงแล้ว ที่นั่งเต็มขอท่านให้รอประชุมในรอบถัดไป) ทางคณะกรรมการดำเนินการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย (มีของว่าง และน้ำดื่มบริการเท่านั้น)

คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฐมพยาบาลสำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง) รายละเอียด ช่วยสดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การปฏิบัติหน้าที่ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในวันเวลาที่กำหนด ก่อนเวลา 4 ชั่วโมง รับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ ๆ ควบคุม โดยคำนึงถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อกำหนดในงานของแต่ละพื้นที่ และต้องศึกษาพื้นที่ จุดรวมพล เส้นทาง จุดให้บริการกำลังพล เพื่อประชาสัมพันธื และดำรงการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าวสาร เมื่อมีเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานรักษาความปลอดภัย

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) รายละเอียดงาน ช่วยประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Recetion) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง) รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหา หรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงานดูแลความเรียบร้อย ในพื้นที่พักคอยของประชาชน หน้าที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลการติดต่อระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มจิตอาสางานบริการประชาชน รายละเอียด ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ line ช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในสถานที่พักคอยของประชาชน หรือเต็นท์ เช่น มีเก้าอื้ และพัดลมอย่างเพียงพอ รวมถึงช่วยดูแลความสะอาดของห้องสุขา ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกำลังบำรุง (อาหาร, น้ำดื่ม) รวมถึงช่วยดูแลเส้นทางการลำเลียงอาหาร น้ำดื่ม มายังสถานที่พักคอยของประชาชน และช่่วยแจกอาหาร น้ำดื่ม ณ จุดบริการต่าง ๆ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดจุดรับบริการต่าง ๆ ณ สถานที่พักคอยของประชาชน และบริเวณโดยรอบ เช่น พื้นที่รับบริจาคอาหารสำรอง จุดตั้งครัวเคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ จุดรับขยะ และช่วงเวลาในการขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ฯลฯ ช่วยประสานเรื่องไฟฟ้า และประปาในพื้นที่ […]

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์ (บัตรสีแสด) รายละเอียดงาน จิตอาสาเฉพาะกิจด้านงานแพทย์ หมายถึง ประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอันเป็นกุศล ตั้งใจบำเพญ็ประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมแรงร่วมใจกันกับภาครัฐ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนด้านงานแพทย์ ประชาชนที่สมัครเป็นจติอาสาด้านงานแพทย์จะไดรับการกำกับดูแลให้คำแนะ และปฏิบัติงานร่วมกันกับ จิตอาสาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต อันประกอบไปด้วย แพทย์และพยาบาลจากเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาล ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และรวมถึงนักเรียน พยาบาลตำรวจ ตลอดจนแพทย์พยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นแกนหลัก และเพื่อให้จิตอาสาประชาชนสามารถช่วยงานได้อย่างมีประสิทธภิาพตามกำลังและขีดความสามารถ จิตอาสาประชาชนจะได้รับการอบรมการปฐมพยาบาล และทราบถึงวิธีการช่วยเหลือกู้ชีวิต ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อไป หน้าที่ของจิตอาสาด้านงานแพทย์ ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นทางด้านการแพทย์ตามขีดความสามารถ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ และพยาบาลภาครัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณพระราชพิธี และพระเมรุมาศจำลองทุกแห่ง ให้ความร่วมมือประสานงานกับจิตอาสางานด้านอื่น ๆ เพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานแพทย์

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน) รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงาม และสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานโยธา