Monthly Archives: November 2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  บัดนี้ การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างตั้งใจกระทำการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ หรือแม้มิได้เป็นจิตอาสา แต่ก็เต็มใจช่วยเหลืองานพระราชพิธีทุกด้าน รวมทั้งผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี ในตลอดเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ และที่พระเมรุมาศจำลอง กับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดที่ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ ก็ส่งใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี ความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในการสนองพระมหากรุณา ธิคุณครั้งนี้ นับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุด และเป็นเครื่องยืนยันอย่างสำคัญว่า แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว แต่จะทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย ที่จดจำรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย พระปรมาภิไธย 25 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ประกอบโดยที่ด้านบนทางมุมซ้ายเป็นพระปรมาภิไธย วปร. ถัดมาเป็นภาพการ์ตูนพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโบกพระหัตถ์ และทรงถือแผนที่ กับคล้องกล้องถ่ายภาพที่พระศอ และมีข้อความ ธ สถิตในดวงใจ […]

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นวันสุดท้าย (26 พ.ย.60)

ที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร ตั้งแต่วัดรังสิต ถึงประตูระบายน้ำ คลองรังสิต รวมระยะทาง 1,000 เมตร โดยการเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล และวัชพืชต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ รวมทั้ง พัฒนาภูมิทัศน์ 2 ฝั่งคลองด้วยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ นอกจากนี้ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดรังสิต ทาสีขอบถนน และซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่มาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ ด้วย cr : http://news.ch7.com/detail/258749

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 25 พฤศจิกายน 2560

บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปฎิธาน "ธรรมราชินี"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์กว่า 64,000 เล่ม พระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล โดยทรงให้เพิ่มเติมพระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต* สามารถรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD MCOT Family ช่อง 14 และ Thai TV Global Network (TGN) หรือทางช่อง NBT World หรือรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ *ที่มา : http://news.ch7.com/detail/258608 ดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่ลิงก์นี้ บทเจริญพระพุทธมนต์  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปฎิธาน […]