โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กล้วยไม้
แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง (ตรงข้ามสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า)
แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อาคาร ๖๐๖ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง (ตรงข้ามสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  และบริเวณลานพระราชวังดุสิต โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   และแสดงถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติแล้ว กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์นี้ยังเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำดอกไม้จันทน์ ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

อำนวยการสอนโดย อาจารย์โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชฐานชั้นใน และมีบุคลากรจากสำนักพระราชวัง   พลอาสาสมัครหญิงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ  และหน่วยงานอื่น ๆ  ร่วมเรียนรู้และช่วยถ่ายทอดแก่ประชาชนผู้มีจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำทุกวัน โดยในทุกวันเสาร์  จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  เพื่อพระราชทานความสุขแก่พสกนิกร  

ความหมายของดอกไม้จันทน์ แบบต่าง ๆ มีความหมายที่พิเศษทั้ง ๗ แบบได้แก่

ดอกพุดตาน
ดอกพุดตานเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมาจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดารารัตน์
ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า
กุหลาบ
ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ชบาหนู
ดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ชบาทิพย์
ดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสื่อถึงการดับสูญและความเป็นทิพย์และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์
ลิลลี่
ดอกลิลลี่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาวยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
กล้วยไม้
ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างามสมดังพระมหากรุณาธิคุณใน การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ดาวน์โหลดแบบตัดกล้วยไม้ ได้ที่ลิงก์นี้ http://www.mediafire.com/file/79dg8r8d3wosxip/orc.pdf

 เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ไม่มีวันหยุด  (มีอาหาร น้ำดื่ม และของว่างพระราชทาน มื้อกลางวันและเย็น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ line Id : @royalcard

 

ดาวน์โหลดคู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน http://www.mediafire.com/file/2iwu5we1sropw7d/600911DMJ.pdf

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ไม่มีวันหยุด (มีอาหาร น้ำดื่ม และของว่างพระราชทาน มื้อกลางวันและเย็น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ line Id : @royalcard