คู่มือจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร (บัตรสีชมพู)

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร (บัตรสีชมพู)

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

ลักษณะงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ : งานจราจร

  1. อำนวยการจราจร โดยเป็นผู้ช่วยเหลือ หรือผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรง ซึ่งได้จัดไว้ตามแผนของแต่ละพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอยู่แล้ว
  2. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เกิดความรวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จราจรในบริเวณที่จัดงาน
  3. สามารถแนะนำเส้นทาง สถานที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ เช่น หน่วยแพทย์ ห้องสุขา การเดินทางโดยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ ทางบก ทางรถไฟ
  4. ช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือแนะนำการปฏิบัติแก่ประชาชน ช่วยจัดระเบียบประชาชนที่มาร่วมงาน
  5. ร่วมเป็นหู เป็นตา ช่วยเหลือสอดส่องบุคคล วัตถุ หรือยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่ผิดปกติต้องสงสัย เมื่อพบเห็นแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และร่วมถวายความปลอดภัยด้วยสายตาทุกคู่ ของจิตอาสา
  6. จัดระเบียบการจอดรถ แนะนำจุดรวมพล-จุดจอดรถและการใช้ระบบขนส่งมวลชนต่อเนื่อง
  7. อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ และจัดระเบียบการข้ามทางของประชาชน
  8. แจ้งอุบัติเหตุ และแจ้งเหตุต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ พบคนหาย พลัดหลง ให้สอบถามเบื้องต้น แล้วพาไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานจราจร